STUDIUM GMINY MILICZ
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany studium:
IX/63/95 z dnia 23 stycznia 1995 r.

Skala części graficznej: 1:10000

Wykonawca:
PRACOWNIA URBANISTYCZNA S.C.