GRUSZECZKA: wieś Miłochowice, Tworzymirki Górne i Gruszeczka
obowiązujący
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Miłochowice, Tworzymirki Górne i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka – gmina Milicz

Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu o przystąpieniu do sporządzeniu planu:
XXI/171/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.


Opublikowna w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
Nr 180 poz. 2580 z 26 sierpnia 2002 r.

Wejście uchwały w życie: 10 września 2002 r.

Skala części graficznej planu: 1:2000

Wykonawca projektu planu: Główny projektant: mgr inż. arch. Danuta Gessler